Regulament Concurs Facebook "Puzzle 3D Nanostad Wembley + Puzzle 3D Nanostad Santiago Bernabeu"

Cerințe:

* like paginii de Facebook Jucaria Perfecta
* share PUBLIC anunțului acestui concurs Click aici
* într-un comentariu la postarea concursului de pe Facebook (click aici), răspundeti la întrebarile despre meciul Real Madrid - Liverpool  ”Care va fi scorul la pauza si la final?", "Ce jucatori vor inscrie golurile?". 

Condiții de participare:

- Să ai peste 18 ani și domiciliu pe teritoriul României.
- Toate cele 3 cerințe sunt obligatorii.

Disclaimer: Acest concurs este organizat de Jucaria Perfecta și nu este în niciun fel sponsorizat, aprobat, administrat sau asociat cu Facebook.


Regulament Concurs Jucaria Perfecta "Minge de fotbal Cristiano Ronaldo"


Art. 1 - Organizatorii si Regulamentul Oficial al Concursului
Concursul "Puzzle 3D Nanostad Wembley + Puzzle 3D Nanostad Santiago Bernabeu" de pe Facebook Jucaria Perfecta, denumit in continuare „Concurs”, este organizat si desfasurat de S.C. Krull Toys S.R.L. operator de date cu caracter personal, inmatriculat la Registrul Comertului sub Nr. J40/16692/21.12.2016, CUI RO36858596, cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Decebal, nr 12, camera 1, bl s7, sc 1, etaj 5, ap 15, sector 3, inregistrata la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr 1570 (denumita in cele ce urmeaza „Organizatorul”).


1) Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul Regulament (denumit in continuare Regulamentul Oficial) este finala si obligatorie pentru participanti.
2) Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).
3) Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Concursului, 18.05.2018 - 29.05.2018
4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/ sau modifica Regulamentul Oficial, completarea si/ sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).


Art. 2 - Teritoriul si durata de desfasurare a Concursului


Concursul este organizat de Jucaria Perfecta si se desfasoara pe pagina oficiala jucariaperfecta.ro in perioada 18.05.2018 - 26.05.2018 ora 21:00.


Art. 3 - Dreptul de participare


1) Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
2) Se pot inscrie pe Facebook doar persoane cu adresa de mail si cont de Facebook valid.


Art. 4 - Mecanismul Concursului


1) Concursul contine o postare de concurs pe pagina de Facebook Jucaria Perfecta.
2) Participantii la Concurs vor trebui sa indeplineasca toate cele trei conditii:
- sa dea share postarii Concurs "Puzzle 3D Nanostad Wembley + Puzzle 3D Nanostad Santiago Bernabeu" de pe pagina de Facebook Jucaria Perfecta. Postarea trebuie să fie publică pentru a putea fi găsită şi a intra în concurs.
- sa lase intr-un comentariu la postarea Concurs "Puzzle 3D Nanostad Wembley + Puzzle 3D Nanostad Santiago Bernabeu" de pe pagina de Facebook Jucaria Perfecta răspunsurile la întrebarile despre meciul Real Madrid - Liverpool  ”Care va fi scorul la pauza si la final?", "Ce jucatori vor inscrie golurile?". 
- să dea Like paginii de Facebook Jucaria Perfecta https://www.facebook.com/jucariaperfecta
3) Castigatorii vor fi alesi dintre participantii care au raspuns corect la intrebarea ”Care va fi scorul la pauza si la final la meciul Real Madrid - Liverpool?" si daca intrunesc conditiile de participare la concurs (Art. 4, pct 2). In cazul in care exista mai multi participanti care au raspuns corect, departajarea se face prin raspunsul la intrebarea "Ce jucatori vor inscrie golurile?".

Daca sunt mai mult de 2 participanti care au raspuns corect la intrebari, castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti cu Random.org. Extragerea va fi filmata si postata pe pagina de Facebook Jucaria Perfecta.
Fiecare dintre cei doi castigatori va putea alege un Nanostad Puzzle 3D Stadion Wembley FC Liverpool sau un Nanostad Puzzle 3D Stadion Santiago Bernabeu FC Real Madrid.
4) Numele castigatorilor va fi anuntat printr-un comentariu la postarea de concurs marti, 29 mai 2018, ora 13:00.
5) Daca persoanele desemnate castigatoare renunta la premiul castigat sau nu confirma pana joi 31 mai, ora 13:00, va avea loc o noua tragere la sorti cu Random.org. Extragerea va fi filmata si postata pe pagina de Facebook Jucaria Perfecta.
6) Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge fara avertisment comentariile care nu au legatura cu tema concursului, sunt injurioase, defaimatoare la adresa altor persoane, folosesc cuvinte urate sau instiga la ura ori violenta.


Art. 5 - Premiul Concursului


1) Premiul Concursului consta intr-un Nanostad Puzzle 3D Stadion Santiago Bernabeu FC Real Madrid in valoare de 59,99 lei si un Nanostad Puzzle 3D Stadion Wembley FC Liverpool, oferite de Krull Toys SRL.
2) Premiul se acorda conform conditiilor descrise in Art. 4.
3) Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.
4) Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiului castigat in cadrul prezentului Concurs, respectiv nu se poate schimba premiul oferit in cadrul prezentului Concurs.
5) Premiul se va ridica personal din magazinul Jucaria Perfecta sau va fi livrat prin curier rapid (pe teritoriul Romaniei), dupa ce castigatorul a fost validat si a confirmat in prealabil pe pagina de Facebook Jucaria Perfecta, in perioada 29-31 mai 2018, in intervalul 10:00 - 19:00.
6) Se vor acorda doua premii a cate un Nanostad Puzzle 3D, castigatorii putand alege stadionul Santiago Bernabeu sau stadionul Wembley.
7) Costul transportului prin curier este suportat de Jucaria Perfecta, prin firmele de curierat DPD, Bookurier sau Fan Curier, la tarifele agreate in contractele incheiate intre Krull Toys SRL si acestia.


Art. 6 - Responsabilitate


Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.
In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si / sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda / anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.
In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.
Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestui Concurs.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru viciile ascunse ale premiilor acordate in aceast Concurs. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul acestui Concurs va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. Orice intentie de influentare a rezultatelor consursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs.
In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
In cazul in care un castigator se afla in imposibilitatea fizica de a se deplasa, predarea premiului se poate face catre o persoana imputernicita de catre castigator numai in baza unei procuri autentificate de catre un notar public.
Aceasta procura autentificata va imputernici reprezentantul castigatorului sa semneze inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.Art. 7 - Litigiile si legea aplicabila


1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila.
2) Legea aplicabila este legea romana.


Art. 8 - Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001


1) Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat pe pagina https://www.jucariaperfecta.ro/info/regulament-concurs-facebook-puzzle-3d-nanostad-wembley-puzzle-3d.
2) Participarea la acest Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
3) Prin participarea la prezentul Concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa intre in baza de date a Mega Mall Bucuresti, avand numar de operator date cu caracter personal 1570 si adresa Bucuresti, Bulevardul Decebal, nr 12, camera 1, bl s7, sc 1, etaj 5, ap 15, sector 3, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societate si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
4) Conform prevederilor Legii nr.677/2001, participantii au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata Krull Toys SRL, Bucuresti, Bulevardul Decebal, nr 12, camera 1, bl s7, sc 1, etaj 5, ap 15, sector 3.
Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr.677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte.
In conditiile de mai sus participantii pot, totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
5) Prin acceptarea premiului castigat, posesorul este de acord ca numele, datele sale de identificare si/ sau fotografia/ imaginea sa sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in materiale tiparite, audio sau video fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare fata de organizator pentru realizarea acestor operatiuni.


Art. 9 - Incetarea concursului


1) Prezentul Concurs poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
*Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil.
In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


Art. 10 - Alte Clauze


1) Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.